Baroque Workshops & Summer School

German Baroque Harp by Claus Henry Hüttel - Photo: André Wagenzik

Vår barock workshop erbjuder både avancerade och professionella sångare och musiker en fantastisk möjlighet för att studera mer om den mästerliga barockmusiken.

I fråga om ensemblemusik och musiker skulle vi fokusera oss på de musikstycken som är förknippade med uppmärksamhet i stället för virtuositet. Repertoarens representanter består av en rad komponister från Jean-Baptiste Lully till Georg Muffat, eller Johann Caspar Ferdinand Fischer och Carl Philipp Emanuel Bach, men också Henry Purcell och George Frideric Handel.

Varje deltagare skall få respektive musikstycke 3-4 veckor före kursstarten för att kunna förbereda sig. Vi skall använda 1600- och 1700-tals utgåvor eller moderna tryckningar. I de flesta fall ämnar vi att arbeta med den moderna neobarocka tonhöjd på 415 hertz eftersom de flesta blåsinstrumentalister har adekvat speldon.

Vi vill engagera dig i Baroque Workshop Lab under helgdagarna för att syssla med kammarmusik. Vid detta tillfälle har man möjlighet att ha en närmare koll på historiska fakta så att man skall kunna hitta rätt tonhöjd, stämma, temperering, artikulation osv.

Vår Baroque Workshop Summer School har vi alltid under den tredje veckan i augusti i Wolfenbüttel. Detta är ett fantastiskt tillfälle att fördjupa sig i en speciell repertoar med vårt lärarteam - nästa gång blir 12-19 augusti 2023  när vi kör 'French style - Versailles and its influence in Europe'.

Baroque Workshops & Summer School | Michael Dollendorf - tidig musik

Fel

Webbplatsen stötte på ett oväntat fel. Var vänlig försök igen senare.